cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dagindeling


Dagindeling en werkwijze op de stamgroepen

Op beide groepen wordt gewerkt met een dagindeling. Voor de dreumesen en peuters is er al een echt dagritme. Activiteiten die elke dag terugkeren, zoals het ontvangen van de kinderen, liedjes zingen, het eten, slapen, worden gedaan in de eigen stamgroep met de vaste leidsters.

Baby’s daarentegen hebben natuurlijk hun eigen ritme, we proberen dit zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de ouders. Het kan echter voorkomen dat een baby op het dagverblijf een heel ander ritme aanneemt dan dat het thuis gewend is, dit wordt uiteraard besproken met de ouders.
Voor baby’s tot een jaar wordt dagelijks een schriftje bijgehouden, daarin wordt o.a. verteld wat de slaap- en eettijden van uw kleintje zijn en de bijzonderheden van die dag. Voor kinderen ouder dan een jaar proberen we dit ook elke dag in te vullen, helaas is dit door drukte niet altijd haalbaar.

Dagritme dreumesen en peuters

07.15 – 08.15 uur: Brengen en vrij spel
Kinderen worden gebracht, begroet en er is tijd voor een praatje met de ouders. De kinderen kunnen dan vrij spelen.

09.00 uur
Er wordt samen met de kinderen opgeruimd, we gaan drinken en fruit eten, liedjes zingen. Kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet.

10.00 uur

Tijd voor buitenspelen of binnen activiteiten.

11.30 uur
Samen ruimen we het speelgoed buiten op, we gaan met de kinderen de handen wassen en verzorgen de broodmaaltijd, en gaan lekker eten.

12.30 uur
Kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet.

12.45/13.00 uur
Kinderen die een halve dag komen, worden opgehaald of gebracht.

13.00 uur
Kinderen gaan naar bed, voor de oudere kinderen die niet meer slapen is er nu tijd voor een gerichte activiteit.

15.00 uur
Kinderen komen uit bed, worden verschoond of gaan naar het toilet en er is tijd voor vrij spel.

15.15 uur
Tijd voor ontbijtkoek, koekje of een cracker. Daarna buiten spelen of een binnen activiteit.

16.45 uur
Tijd voor wat te drinken, en kleine versnapering, samen liedjes zingen en verschonen.

17.15  – 18.15 uur
Kinderen worden opgehaald door ouders en het dagverblijf gaat sluiten.