cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Beleidsplan


Hier kunt u het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Huppeldepup vinden. Met dit beleidsplan willen we u een zo goed mogelijk inzicht geven in de manier van werken op ons kinderdagverblijf.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat u uw dierbaarste bezit bij ons achterlaat en willen voor u en uw kind(eren) een zo prettig en gezellig mogelijk kinderdagverblijf neerzetten.

Dit pedagogisch beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden door onszelf in samenwerking met de oudercommissie.

Wilt u het Pedagogisch Beleidsplan bekijken

Pedagogisch beleidsplan Januari 2024